آچار ترکمتر هیدرولیکی کاست خور 700 بار فشار قوی مدل TWH N-Range ساخت کمپانی هایفورس انگلستان

آچار ترکمتر هیدرولیکی کاست خور 700 بار فشار قوی مدل TWH N-Range ساخت کمپانی هایفورس انگلستان

اطلاعات گارانتی :

یک سال گارانتی

ضمانت نامه :

پنج سال خدمات پس از فروش

Hydraulic torque wrenches. Low profile female hexagon design


شماره مدل ظرفیت سایز مهره AF وزن
Nm lbf.ft Metric Imperial
at 700 Bar at 10,000PSI min max min max کیلوگرم
TWH27N 2625 1906 24 46 1 1/16" 1 13/16" 1.4
3068 2228 50 60 2" 2 3/8" 1.4
TWH54N 5372 3901 36 65 1 7/16" 2 9/16" 2.3
6037 4384 70 80 2 3/4" 3 1/8" 2.3
TWH120N 11737 8522 50 80 2 3/16" 3 1/8" 3.8
14349 10419 85 100 3 1/2" 3 7/8" 3.8
TWH210N 21216 15405 70 100 2 3/4" 3 7/8" 6.4
23124 16791 105 115 4 1/4" 4 5/8" 6.4
TWH430N 43792 31798 80 115 3 1/8" 4 5/8" 16.1
48181 34985 130 175 5" 6 7/8" 16.1

 

شماره مدل ابعاد
A B C D E F G R
max max max min - max
میلیمتر میلیمتر میلیمتر میلیمتر میلیمتر میلیمتر میلیمتر میلیمتر
TWH27N 193 125 97 32 51 54 109 9.5 - 12.2
193 136 108 32 51 54 109 10.1 - 10.5
TWH54N 250 158 125 41 64 73 137 10.7 - 13.8
250 169 136 41 64 73 137 11.7 - 14.6
TWH120N 310 189 157 52 78 92 172 14.7 - 15.2
310 214 182 52 78 92 172 15.9 - 18.7
TWH210N 378 223 191 64 97 114 213 18.1 - 18.6
378 236 204 64 97 114 213 18.3 - 20.7
TWH430N 405 291 242 83 93 146 267 25.6 - 31.3
425 309 260 83 93 146 267 24.8 - 27.3
 • Denjet
 • Equalizer
 • Globe
 • Hiforce
 • Idrojet
 • Knuth
 • Lavor
 • Promotech
 • Rad
 • Tractel
 • Whitelegg
 • Wicksteed