بولت تنشنر هیدرولیکی فشارقوی سفارشی بر اساس نیاز مشتری تا فشار 2275 بار مدل STS-Specials ساخت هایفورس انگلستان

بولت تنشنر هیدرولیکی فشارقوی سفارشی بر اساس نیاز مشتری تا فشار 2275 بار مدل STS-Specials ساخت هایفورس انگلستان

اطلاعات گارانتی :

یک سال گارانتی

ضمانت نامه :

پنج سال خدمات پس از فروش
 • Denjet
 • Equalizer
 • Globe
 • Hiforce
 • Idrojet
 • Knuth
 • Lavor
 • Promotech
 • Rad
 • Tractel
 • Whitelegg
 • Wicksteed