بولت تنشنر هیدرولیکی 1500 باری فشارقوی با ظرفیت 2483KN مدل STU-Metric-Range ساخت هایفورس انگلستان

بولت تنشنر هیدرولیکی 1500 باری فشارقوی با ظرفیت 2483KN مدل STU-Metric-Range ساخت هایفورس انگلستان

اطلاعات گارانتی :

یک سال گارانتی

ضمانت نامه :

پنج سال خدمات پس از فروش

Sub-Sea Bolt Tensioners Metric Range

شماره مدل سایز رزوه پیچ ظرفیت سطح مفید کورس وزن Tommy Bar ابعاد (میلیمتر)
کیلونیوتن تن cm2 میلیمتر کیلوگرم A B C D E F
STU1-24 M24 x 3 256.04 26.10 17.07 20 3.4 TTB06 82 22 119 119 140 61
STU1-27 M27 x 3 256.04 26.10 17.07 20 3.4 TTB06 82 22 119 119 140 64
STU2-30 M30 x 3.5 430.36 43.87 28.69 30 6.0 TTB08 102 30 140 140 164 73
STU2-33 M33 x 3.5 430.36 43.87 28.69 30 6.0 TTB08 102 30 140 140 164 75
STU2-36 M36 x 4 430.36 43.87 28.69 30 6.0 TTB10 102 30 140 140 164 78
STU3-39 M39 x 4 553.35 56.41 36.89 30 7.5 TTB10 114 35 142 142 169 82
STU3-42 M42 x 4.5 553.35 56.41 36.89 30 7.5 TTB10 114 35 142 142 169 85
STU4-45 M45 x 4.5 756.30 77.09 50.42 30 9.8 TTB10 128 41 151 151 181 94
STU4-48 M48 x 5 756.30 77.09 50.42 30 9.8 TTB12 128 41 151 151 181 98
STU5-52 M52 x 5 1168.19 119.08 77.88 30 14.5 TTB12 150 48 164 164 202 112
STU5-56 M56 x 5.5 1168.19 119.08 77.88 30 14.5 TTB14 150 48 164 164 202 116
STU6-60 M60 x 5.5 1649.12 168.11 109.94 30 22.8 TTB14 176 60 183 183 231 136
STU6-64 M64 x 6 1649.12 168.11 109.94 30 22.8 TTB16 176 60 183 183 231 136
STU6-68 M68 x 6 1649.12 168.11 109.94 30 22.8 TTB16 176 60 183 183 231 136
STU6-72 M72 x 6 1649.12 168.11 109.94 30 22.8 TTB16 176 60 183 183 231 141
STU7-76 M76 x 6 2483.44 253.15 165.56 30 35.6 TTB16 215 89 215 215 260 164
STU7-80 M80 x 6 2483.44 253.15 165.56 30 35.6 TTB16 215 89 215 215 260 164
STU7-85 M85 x 6 2483.44 253.15 165.56 30 35.6 TTB16 215 89 215 215 260 175
STU7-90 M90 x 6 2483.44 253.15 165.56 30 35.6 TTB16 215 89 215 215 260 175
 • Denjet
 • Equalizer
 • Globe
 • Hiforce
 • Idrojet
 • Knuth
 • Lavor
 • Promotech
 • Rad
 • Tractel
 • Whitelegg
 • Wicksteed