تیوب اکسپندر (والس) دیگ های بخار مدل W-Type ساخت ویکستید انگلیس

تیوب اکسپندر (والس) دیگ های بخار مدل W-Type ساخت ویکستید انگلیس

اطلاعات گارانتی :

یک سال گارانتی

ضمانت نامه :

پنج سال خدمات پس از فروش

A

B

C

D

E

شماره مدل

ظرفیت اکسپند

بیشترین طول کارگیر رولر

سایز درایو مندریل

از سایز

تا سایز

اینچ

میلیمتر

اینچ

میلیمتر

اینچ

میلیمتر

اینچ

میلیمتر

W1 "1.280 32.51 "1.562 39.69 "1.1/8 28.58 "3/4 19.05
W2 "2.373 34.87 "1.718 43.66 "1.1/8 28.58 "3/4 19.05
W3 "1.498 38.05 "1.875 47.62 "1.1/8 28.58 "3/4 19.05
W4 "1.623 41.22 "2.000 50.80 "1.1/8 28.58 "3/4 19.05
W5 "1.717 43.61 "2.125 53.97 "1.1/8 28.58 "3/4 19.05
W6 "1.967 49.96 "2.500 63.50 "1.1/8 28.58 "3/4 19.05
W7 "2.217 56.31 "2.750 69.85 "1.1/8 28.58 "3/4 19.05
W8 "2.405 61.08 "2.937 74.61 "1.1/8 28.58 "3/4 19.05
W9 "2.595 65.91 "3.187 80.96 "1.1/8 28.58 "1 25.4
W10 "2.785 70.74 "3.437 87.31 "1.1/8 28.58 "1 25.4
W11 "3.035 77.09 "3.687 93.66 "1.1/8 28.58 "1 25.4
W12 "3.285 83.44 "3.937 100.00 "1.1/8 28.58 "1 25.4
W13 "3.535 89.79 "4.187 106.36 "1.1/8 28.58 "1 25.4

 

 

 

 • Denjet
 • Equalizer
 • Globe
 • Hiforce
 • Idrojet
 • Knuth
 • Lavor
 • Promotech
 • Rad
 • Tractel
 • Whitelegg
 • Wicksteed