جک روغنی آلومینیومی ناخنی پمپ سرخود دارای مهره قفل ایمنی با ظرفیت 60 تن مدل JAH & JAS -Range ساخت هایفورس انگلستان

جک روغنی آلومینیومی ناخنی پمپ سرخود دارای مهره قفل ایمنی با ظرفیت 60 تن مدل JAH & JAS -Range ساخت هایفورس انگلستان

اطلاعات گارانتی :

یک سال گارانتی

ضمانت نامه :

پنج سال خدمات پس از فروش
شماره مدل جک ظرفیت جک ظرفیت ناخن کورس وزن ابعاد
ارتفاع در حالت بسته ارتفاع ناخن طول پایه عرض پایه
تن تن میلیمتر کیلوگرم میلیمتر میلیمتر میلیمتر میلیمتر
سوپر جک های چندکاره
JAS103 10 - 75 4.3 131 - 162 75
JAS105 10 - 125 5.7 181 - 162 75
جک با پیستون ساده
JAH620 20 - 152 11.0 263 - 178 121
JAH1220 20 - 305 17.0 438 - 246 121
JAH630 30 - 152 16.0 263 - 203 140
JAH1230 30 - 305 24.0 451 - 273 140
JAH660 60 - 152 28.0 293 - 251 190
JAH1260 60 - 305 44.0 500 - 342 190
جک ناخنی با پیستون ساده و پایه
JAH620C 20 8 152 15.0 280 67 246 121
JAH1220C 20 8 305 23.0 456 67 246 121
JAH630C 30 12 152 21.0 281 73 273 140
JAH1230C 30 12 305 32.0 472 73 273 140
JAH660C 60 24 152 44.0 327 73 342 190
JAH1260C 60 24 305 65.0 540 73 342 190
جک با مهره قفل ایمنی
JAH620SR 20 - 152 13.0 289 - 178 121
JAH1220SR 20 - 305 19.0 464 - 246 121
JAH630SR 30 - 152 17.0 292 - 203 140
JAH1230SR 30 - 305 25.0 479 - 273 140
JAH660SR 60 - 152 30.0 330 - 251 190
JAH1260SR 60 - 305 46.0 536 - 342 190

 

 • Denjet
 • Equalizer
 • Globe
 • Hiforce
 • Idrojet
 • Knuth
 • Lavor
 • Promotech
 • Rad
 • Tractel
 • Whitelegg
 • Wicksteed