جک هیدرولیکی 700 بار یک طرفه با ظرفیت 102 تن مدل HHS-Range ساخت هایفورس انگلستان

جک هیدرولیکی 700 بار یک طرفه با ظرفیت 102 تن مدل HHS-Range ساخت هایفورس انگلستان

اطلاعات گارانتی :

یک سال گارانتی

ضمانت نامه :

پنج سال خدمات پس از فروش
شماره مدل ظرفیت کورس ظرفبت مخزن روغن فضای مورد نیاز جک وزن
تن میلیمتر CM CM Kg
HHS-101 11 25 39 15.8 2.8
HHS-102 11 50 79 15.8 3.0
HHS-106 11 152 240 15.8 10.2
HHS-202 23 50 167 33.3 7.0
HHS-206 23 150 500 33.3 13.8
HHS-302 33 50 233 46.7 10.6
HHS-306 33 152 710 46.7 19.2
HHS-603 61 76 651 85.7 28.0
HHS-606 61 150 1285 85.7 40.6
HHS-1003 102 76 1088 143.1 64.0
HHS-1006 102 150 2147 143.1 75.0

 

Single Acting Hollow Piston Cylinders

شماره مدل A B C D E F G H I
HHS-101 110 70 38 20 "2.3/4 - 16UN 30 M8 51 19
HHS-102 140 70 38 20 "2.3/4 - 16UN 30 M8 51 19
HHS-106 297 70 38 20 "2.3/4 - 16UN 30 M8 51 19
HHS-202 160 100 51 30 "3.7/8 - 12UN 40 M8 82.5 31
HHS-206 306 100 51 30 "3.7/8 - 12UN 40 M8 82.5 31
HHS-302 165 115 60 35 "4.1/2 - 12UN 40 M8 92 31
HHS-306 320 115 60 35 "4.1/2 - 12UN 40 M8 92 31
HHS-603 226 160 92 55 "6.1/4 - 12UN 59 M12 130 31
HHS-606 315 160 92 55 "6.1/4 - 12UN 59 M12 130 31
HHS-1003 276 213 127 81 "8.3/8 - 12UN 60 M12 178 45
HHS-1006 350 213 127 81 "8.3/8 - 12UN 60 M12 178 45

 

 • Denjet
 • Equalizer
 • Globe
 • Hiforce
 • Idrojet
 • Knuth
 • Lavor
 • Promotech
 • Rad
 • Tractel
 • Whitelegg
 • Wicksteed