فلنج جفت کن (الاینمنت) مکانیکی مدل FA-1 TM ساخت اکولایزر انگلستان

فلنج جفت کن (الاینمنت) مکانیکی مدل FA-1 TM ساخت اکولایزر انگلستان

اطلاعات گارانتی :

یکسال گارانتی و خدمات پس از فروش

ضمانت نامه :

پنج سال خدمات پس از فروش
مشخصات فنی FA-1 TM
توان دستگاه 1Ton / 10kN
وزن دستگاه 2.1Kg
ابعاد جعبه دستگاه 180x330x220mm
2500# 1500# 900# 600# 400# 300# 150# ASME
 FA-1TM  FA-1TM FA-1TM - - - - "1/2
 FA-1TM FA-1TM FA-1TM  - - - - "3/4
FA-4TM FA-1TM  FA-4TM  - - - - "1
 FA-4TM FA-4TM  FA-4TM  -  - -  - "1.1/4
FA-4TM FA-4TM   FA-4TM  FA-1TM   FA-1TM - "1.1/2
 FA-4TM FA-4TM FA-4TM  FA-1TM FA-1TM FA-1TM FA-1TM "2
 FA-4TM FA-4TM  FA-4TM   FA-1TM FA-1TM  FA-1TM   FA-1TM  "2.1/2
 FA-9TE FA-4TM  FA-4TM    FA-1TM  FA-1TM  FA-1TM   FA-1TM  "3
 - - -  FA-4TM FA-4TM  FA-1TM   FA-1TM  "3.1/2
 FA-9TE  -  FA-4TM  FA-4TM FA-4TM FA-1TM  FA-1TM  "4
 FA-9TE  FA-9TE  FA-4TM  FA-4TM FA-4TM FA-1TM  FA-1TM  "5
 FA-9TE  FA-9TE FA-4TM   FA-4TM FA-4TM FA-1TM  FA-1TM  "6
 FA-9TE  FA-9TE FA-9TE   FA-4TM FA-4TM FA-4TM  FA-1TM  "8
 FA-9TE  FA-9TE  FA-9TE  FA-9TE FA-4TM FA-4TM  FA-4TM  "10
 FA-9TE  FA-9TE  FA-9TE  FA-9TE FA-9TE FA-4TM  FA-4TM  "12
 -  FA-9TE  FA-9TE  FA-9TE FA-9TE  FA-4TM   FA-4TM  "14
 -  FA-9TE  FA-9TE  FA-9TE FA-9TE FA-9TE  FA-4TM  "16
 -  FA-9TE  FA-9TE  FA-9TE FA-9TE FA-9TE  FA-4TM  "18
 -  FA-9TE  FA-9TE  FA-9TE FA-9TE FA-9TE  FA-4TM  "20
 -  -  FA-9TE  FA-9TE FA-9TE FA-9TE  FA-4TM  "24
 -  -  FA-9TE  FA-4TM FA-4TM FA-4TM  FA-4TM  "26
 -  -  FA-9TE  FA-4TM FA-4TM FA-4TM  FA-4TM  "28
 -  -  FA-9TE  FA-4TM FA-4TM FA-4TM  FA-4TM  "30
 -  -  -  FA-4TM FA-4TM FA-4TM FA-4TM "32
 -  -  -  FA-4TM FA-4TM FA-4TM FA-4TM "34
 -  -  -  FA-4TM FA-4TM FA-4TM FA-9TE "36
 -  -  - FA-9TE FA-9TE FA-9TE FA-9TE "38
 -  -  - FA-9TE FA-9TE FA-9TE FA-9TE "40
 -  -  - FA-9TE FA-9TE FA-9TE FA-9TE "42
 -  -  - FA-9TE FA-9TE FA-9TE FA-9TE "44
 -  -  - FA-9TE FA-9TE FA-9TE FA-9TE "46
-  -  - FA-9TE FA-9TE FA-9TE FA-9TE "48
 • Denjet
 • Equalizer
 • Globe
 • Hiforce
 • Idrojet
 • Knuth
 • Lavor
 • Promotech
 • Rad
 • Tractel
 • Whitelegg
 • Wicksteed