لبه زن تیوب قطر

لبه زن تیوب قطر "0.680 Tube Wall Collapser ساخت ویکستید انگلستان

مشخصات فنی Tube Wall Collapser
قطر "0.680
طول "23/8
قطر خارجی "1/2-"1.1/2
 • Denjet
 • Equalizer
 • Globe
 • Hiforce
 • Idrojet
 • Knuth
 • Lavor
 • Promotech
 • Rad
 • Tractel
 • Whitelegg
 • Wicksteed