لوازم جانبی آچار ترکمتر بکس خور هیدرولیکی مدل TWS-N Accessories ساخت هایفورس انگلستان

لوازم جانبی آچار ترکمتر بکس خور هیدرولیکی مدل TWS-N Accessories ساخت هایفورس انگلستان

اطلاعات گارانتی :

یک سال گارانتی

ضمانت نامه :

پنج سال خدمات پس از فروش

Allen hexagon drive adaptors and extended reaction arms

Extended Reaction Arm
مناسب برای ترکمترهای مدل شماره مدل طول A طول B
اینچ میلیمتر اینچ میلیمتر
TWS17N ERA17-21 21" 533 1 ¾" 44.5
ERA17-24 24" 610 1 ¾" 44.5
ERA17-36 36" 914 1 ¾" 44.5
TWS45N ERA45-21 21" 533 2 ½" 63.5
ERA45-24 24" 610 2 ½" 63.5
ERA45-36 36" 914 2 ½" 63.5
TWS100N ERA100-21 21" 533 3 ½" 88.9
ERA100-24 24" 610 3 ½" 88.9
ERA100-36 36" 914 3 ½" 88.9
TWS150N ERA150-21 21" 533 3 ½" 88.9
ERA150-24 24" 610 3 ½" 88.9
ERA150-36 36" 914 3 ½" 88.9
TWS370N ERA370-21 21" 533 4 ¾" 120.6
ERA370-24 24" 610 4 ¾" 120.6
ERA370-36 36" 914 4 ¾" 120.6

 

Hexagon Drive Adaptors - Imperial
مناسب جهت ترکمترهای مدل  سایز بکس شش گوش یا آداپتور (IMPERIAL)
شماره مدل سایز درایو خروجی حداکثر گشتاور
اینچ نیوتون متر
TWS17N IH17N-008 1/2" 470
IH17N-010 5/8" 930
IH17N-012 3/4" 1600
IH17N-014 7/8" 1700
IH17N-100 1" 1700
TWS45N IH45N-010 5/8" 930
IH45N-012 3/4" 1600
IH45N-014 7/8" 2550
IH45N-100 1" 3800
IH45N-102 1 1/8" 4500
IH45N-104 1 1/4" 4500
TWS100N IH100N-014 7/8" 1890
IH100N-100 1" 3800
IH100N-102 1 1/8" 5440
IH100N-104 1 1/4" 7400
IH100N-106 1 3/8" 9920
IH100N-108 1 1/2" 10000
TWS150N IH150N-104 1 1/4" 7400
IH150N-106 1 3/8" 9900
IH150N-108 1 1/2" 15000
IH150N-110 1 5/8" 15000
IH150N-112 1 3/4" 15000
TWS370N IH370N-108 1 1/2" 12900
IH370N-110 1 5/8" 16300
IH370N-112 1 3/4" 20400
IH370N-114 1 7/8" 25100
IH370N-200 2" 30600
IH370N-204 2 1/4" 37000

 

Metric Allen Hexagon Drive Adaptors
مناسب جهت ترکمترهای مدل سایز بکس شش گوش یا آداپتور (METRIC)
شماره مدل سایز درایو حداکثر گشتاور
میلیمتر نیوتون متر
TWS17N MH17N-14 14mm 740
MH17N-17 17mm 1350
MH17N-19 19mm 1612
MH17N-22 22mm 1700
MH17N-24 24mm 1700
TWS45N MH45N-17 17mm 1100
MH45N-19 19mm 1600
MH45N-22 22mm 2550
MH45N-24 24mm 3700
MH45N-27 27mm 3900
MH45N-32 32mm 4500
TWS100N MH100N-22 22mm 2480
MH100N-24 24mm 3700
MH100N-27 27mm 4650
MH100N-30 30mm 6380
MH100N-32 32mm 7625
MH100N-36 36mm 10000
TWS150N MH150N-30 30mm 7000
MH150N-32 32mm 7500
MH150N-36 36mm 10900
MH150N-41 41mm 15000
MH150N-46 46mm 15000
TWS370N MH370N-36 36mm 10000
MH370N-41 41mm 16300
MH370N-46 46mm 22500
MH370N-50 50mm 30600
MH370N-55 55mm 37000
MH370N-60 60mm 37000 • Denjet
 • Equalizer
 • Globe
 • Hiforce
 • Idrojet
 • Knuth
 • Lavor
 • Promotech
 • Rad
 • Tractel
 • Whitelegg
 • Wicksteed