لوازم جانبی آچار ترکمتر کاست خور هیدرولیکی مدل TWH-N-Accessories ساخت هایفورس انگلستان

لوازم جانبی آچار ترکمتر کاست خور هیدرولیکی مدل TWH-N-Accessories ساخت هایفورس انگلستان

اطلاعات گارانتی :

یک سال گارانتی

ضمانت نامه :

پنج سال خدمات پس از فروش

Square drive conversion kits and extended reaction arms.


 EXTENDED REACTION ARMS
شماره مدل طول A
طول B
طول C
طول D
اینچ میلیمتر اینچ میلیمتر اینچ میلیمتر اینچ میلیمتر
ERA27-20 19.6" 499 20.7" 525 1.8" 45 2.0" 50
ERA54-20 20.2" 513 21.1" 535 2.2" 55 2.5" 65
ERA120-21 20.8" 527 21.7" 550 3.0" 75 3.4" 85
ERA210-21 21.5" 545 23.2" 588 3.7" 95 3.7" 95
ERA430-22 22.2" 565 24.7" 628 4.7" 120 4.7" 120

 

 SQUARE DRIVE CONVERSION KITS
شماره مدل سایز درایو
سایز آچارگیر
حداکثر توان ترک زنی بر حسب
حداکثر توان ترک زنی بر حسب
مناسب جهت ترکمترهای مدل
وزن
Nm lbf.ft مدل پاوریونیت مدل کاست
کیلوگرم
SDC27-I 1" 1 13/16" 3068 2263 TWH27N TWH27NRH-1 13/16 1.1
SDC27-M 1" 46mm 3068 2263 TWH27N TWH27NRH-46 1.1
SDC54-I 1 1/2" 2 9/16" 6037 4453 TWH54N TWH54NRH-2 9/16 3.0
SDC54-M 1 1/2" 65mm 6037 4453 TWH54N TWH54NRH-65 3.0
SDC120-I 1 1/2" 3 1/8" 14349 10583 TWH120N TWH120NRH-3 1/8 4.4
SDC120-M 1 1/2" 80mm 14349 10583 TWH120N TWH120NRH-80 4.4
SDC210-I 2 1/2" 3 7/8" 23124 17055 TWH210N TWH210NRH-3 7/8 9.1
SDC210-M 2 1/2" 100mm 23124 17055 TWH210N TWH210NRH-100 9.1

 

 • Denjet
 • Equalizer
 • Globe
 • Hiforce
 • Idrojet
 • Knuth
 • Lavor
 • Promotech
 • Rad
 • Tractel
 • Whitelegg
 • Wicksteed