لوازم جانبی و متعلقات ماژولار بولت تنشنرهای هیدرولیکی فشارقوی مدل SBT-Components-Imperial ساخت هایفورس انگلستان

لوازم جانبی و متعلقات ماژولار بولت تنشنرهای هیدرولیکی فشارقوی مدل SBT-Components-Imperial ساخت هایفورس انگلستان

اطلاعات گارانتی :

یک سال گارانتی

ضمانت نامه :

پنج سال خدمات پس از فروش

Bolt Tensioners Components. Imperial Range.

ست کامل اجزای تشکیل دهنده D & E
شماره مدل سایز رزوه پیچ A Load cell B Tommy bar C Bridge D Threaded puller E Rotating socket Complete conversion kit
For tensioner range SBT2:
SBT2-125B1 1 1/4" SBT2-LC TTB08 STS2-B1 TPS2-125B1 RS2-51B1 CKS2-125B1
SBT2-137B1 1 3/8" SBT2-LC TTB08 STS2-B1 TPS2-137B1 RS2-56B1 CKS2-137B1
SBT2-150B1 1 1/2" SBT2-LC TTB08 STS2-B1 TPS2-150B1 RS2-60B1 CKS2-150B1
For tensioner range SBT3:
SBT3-162B1 1 5/8" SBT3-LC TTB10 STS3-B1 TPS3-162B1 RS3-65B1 CKS3-162B1
SBT3-175B1 1 3/4" SBT3-LC TTB10 STS3-B1 TPS3-175B1 RS3-70B1 CKS3-175B1
SBT3-187B1 1 7/8" SBT3-LC TTB10 STS3-B1 TPS3-187B1 RS3-75B1 CKS3-187B1
SBT3-175B2 1 3/4" SBT3-LC TTB10 STS3-B2 TPS3-175B2 RS3-70B2 CKS3-175B2
SBT3-187B2 1 7/8" SBT3-LC TTB10 STS3-B2 TPS3-187B2 RS3-75B2 CKS3-187B2
SBT3-200B2 2" SBT3-LC TTB10 STS3-B2 TPS3-200B2 RS3-80B2 CKS3-200B2
For tensioner range SBT4:
SBT4-187B1 1 7/8" SBT4-LC TTB10 STS4-B1 TPS4-187B1 RS4-75B1 CKS4-187B1
SBT4-200B1 2" SBT4-LC TTB10 STS4-B1 TPS4-200B1 RS4-80B1 CKS4-200B1
SBT4-200B2 2" SBT4-LC TTB10 STS4-B2 TPS4-200B2 RS4-80B2 CKS4-200B2
SBT4-225B2 2 1/4" SBT4-LC TTB10 STS4-B2 TPS4-225B2 RS4-90B2 CKS4-225B2
SBT4-250B2 2 1/2" SBT4-LC TTB10 STS4-B2 TPS4-250B2 RS4-98B2 CKS4-250B2
For tensioner range SBT5:
SBT5-250B1 2 1/2" SBT5-LC TTB14 STS5-B1 TPS5-250B1 RS5-100B1 CKS5-250B1
SBT5-300B1 2 3/4" SBT5-LC TTB14 STS5-B1 TPS5-275B1 RS5-108B1 CKS5-275B1
SBT5-275B1 3" SBT5-LC TTB14 STS5-B1 TPS5-300B1 RS5-118B1 CKS5-300B1
For tensioner range SBT6:
SBT6-300B1 3" SBT6-LC TTB14 STS6-B1 TPS6-300B1 RS6-118B1 CKS6-300B1
SBT6-325B1 3 1/4" SBT6-LC TTB14 STS6-B1 TPS6-325B1 RS6-127B1 CKS6-325B1
SBT6-350B1 3 1/2" SBT6-LC TTB14 STS6-B1 TPS6-350B1 RS6-137B1 CKS6-350B1
SBT6-375B3 3 3/4" SBT6-LC TTB14 STS6-B3 TPS6-375B3 RS6-146B3 CKS6-375B3
SBT6-400B3 4" SBT6-LC TTB14 STS6-B3 TPS6-400B3 RS6-156B3 CKS6-400B3

 

 • Denjet
 • Equalizer
 • Globe
 • Hiforce
 • Idrojet
 • Knuth
 • Lavor
 • Promotech
 • Rad
 • Tractel
 • Whitelegg
 • Wicksteed