لوله بر (تیوب کاتر) تک تیغ سایز

لوله بر (تیوب کاتر) تک تیغ سایز "1/2 تا "2.1/2 Single Revolution Tube Cutter ساخت ویکستید انگلستان

اطلاعات گارانتی :

یک سال گارانتی

ضمانت نامه :

پنج سال خدمات پس از فروش
قطر خارجی لوله 12 & 13 Ga 14 & 15 Ga 16 & 17 Ga 18 & 19 Ga
شماره مدل
"1/2 - - - SRC-500-18
"5/8 - SRC-625-14 SRC-625-16 SRC-625-18 
"3/4 - SRC-750-14 SRC-750-16  SRC-750-18 
"7/8 - SRC-875-14 SRC-875-16  SRC-875-18
"1 SRC-1000-12 SRC-1000-14 SRC-1000-16  SRC-1000-18
"1.1/4 SRC-1250-12 SRC-1250-14 SRC-1250-16  SRC-1250-18
"1.1/2 SRC-1500-12 SRC-1500-14 SRC-1500-16  SRC-1500-18
"2 SRC-2000-12 SRC-2000-14 SRC-2000-16  SRC-2000-18
"2.1/2 SRC-2500-12 SRC-2500-14 SRC-2500-16  SRC-2500-18
  • Denjet
  • Equalizer
  • Globe
  • Hiforce
  • Idrojet
  • Knuth
  • Lavor
  • Promotech
  • Rad
  • Tractel
  • Whitelegg
  • Wicksteed