لوله بر داخلی فشاری سایز

لوله بر داخلی فشاری سایز "3/8 تا "2.1/2 Push Type Tube Cutter ساخت ویکستید انگلستان

اطلاعات گارانتی :

یک سال گارانتی

ضمانت نامه :

پنج سال خدمات پس از فروش
قطر خارجی تیوب شماره مدل
میلیمتر اینچ راهنمای تیوب مدل دستگاه مدل کاتر
 9.5  "3/8 22-24g 42PC-95 42PCB25210
 12.7  "1/2  14-17g  42PC-127 42PCB25211/12
 15.8  "5/8  19-22g  42PC-158 42PCB25186
 19.0  "3/4  14-22g  42PC-190 42PCB25186
 22.2  "7/8  11-22g  42PC-222 42PCB25194
 25.4  "1  11-13g  42PC-222 42PCB25194
    تیغه برش دوتایی 
 25.4  "1  11-22g  42PC-254 42PCB25199
31.7 "1.1/4  14-22g  42PC-317 42PCB25206
38.1 "1.1/2  14-20g  42PC-381 42PCB25206
50.8 "2  8-20g  42PC-508 42PCB25221
63.5 "2.1/2  8-12g  42PC-635 42PCB25223
 • Denjet
 • Equalizer
 • Globe
 • Hiforce
 • Idrojet
 • Knuth
 • Lavor
 • Promotech
 • Rad
 • Tractel
 • Whitelegg
 • Wicksteed