منیفولد فشار قوی 700 بار با 2 الی 8 پورت خروجی مدل HM-Range ساخت هایفورس انگلستان

منیفولد فشار قوی 700 بار با 2 الی 8 پورت خروجی مدل HM-Range ساخت هایفورس انگلستان

اطلاعات گارانتی :

یک سال گارانتی

ضمانت نامه :

پنج سال خدمات پس از فروش
شماره مدل نوع طراحی تعداد خروجی سایز رزوه های مادگی وزن ابعاد
A B C D E F
ورودی خروجی کیلوگرم میلیمتر
HM2 manifold parallel 2 3/8"-18NPT 2 x 3/8"-18NPT 1.0 114 32 32 50 - -
HM4 manifold parallel 4 3/8"-18NPT 4 x 3/8"-18NPT 1.5 214 32 32 50 - -
HM5 manifold hexagon 5 3/8"-18NPT 5 x 3/8"-18NPT 0.7 - 41 51 - M6 38
HM6 manifold parallel 6 3/8"-18NPT 6 x 3/8"-18NPT 2.0 314 32 32 50 - -
HM8 manifold parallel 8 3/8"-18NPT 8 x 3/8"-18NPT 2.5 414 32 32 50 - -
HM4L manifold extended parallel 4 3/8"-18NPT 4 x 3/8"-18NPT 2.4 394 32 32 110 - -
HM6L manifold extended parallel 6 3/8"-18NPT 6 x 3/8"-18NPT 3.7 614 32 32 110 - -
HM2C controlled manifold parallel 2 3/8"-18NPT 2 x 3/8"-18NPT 2.0 150 51 38 100 - -
HM4C controlled manifold parallel 4 3/8"-18NPT 4 x 3/8"-18NPT 3.5 350 51 38 100 - -

 

 • Denjet
 • Equalizer
 • Globe
 • Hiforce
 • Idrojet
 • Knuth
 • Lavor
 • Promotech
 • Rad
 • Tractel
 • Whitelegg
 • Wicksteed