هیدروتست پمپ پنوماتیکی (بادی) هیدرولیکی 1634 بار فشارقوی مدل AHP-2-Range ساخت هایفورس انگلستان

هیدروتست پمپ پنوماتیکی (بادی) هیدرولیکی 1634 بار فشارقوی مدل AHP-2-Range ساخت هایفورس انگلستان

اطلاعات گارانتی :

یک سال گارانتی

ضمانت نامه :

پنج سال خدمات پس از فروش
شماره مدل حداکثر فشار خروجی نسبت به جریان هوای ورودی حجم سیال جابجا شده در هر کورس سایز رزوه خروجی وزن ابعاد (میلیمتر)
10 PSI 0.69 Bar 50 PSI 3.45 Bar 100 PSI 6.9 Bar (cm3) کیلوگرم طول عرض ارتفاع
AHP2-036 17.2 124.1 248.2 40.8 1/2" NPT 24 450 390 465
AHP2-060 31.0 199.9 413.7 24.6 1/2" NPT 24 450 390 465
AHP2-097 51.7 327.5 668.8 15.2 1/2" NPT 24 450 390 465
AHP2-144 75.8 489.5 992.8 10.2 1/2" NPT 24 450 390 465
AHP2-237 131.0 799.8 1634.1 6.1 9/16"-18UNF 24 450 390 465

 

فشار هیدرولیک میزان تقریبی خروج سیال (لیتر/دقیقه) در فشار هوای 100PSI
PSI Bar AHP2-036 AHP2-060 AHP2-097 AHP2-144 AHP2-237
0 0 10.20 6.20 3.90 2.70 1.57
500 35 8.60 5.50 3.55 2.50 1.52
1000 69 7.25 4.80 3.19 2.35 1.47
1500 104 6.15 4.50 3.00 2.16 1.42
2000 138 5.40 4.20 2.87 2.15 1.38
3000 207 3.05 3.50 2.55 1.88 1.29
4000 276 * 2.75 2.28 1.75 1.22
5000 345 * 2.16 2.10 1.64 1.20
7500 517 * * 1.45 1.35 1.10
10000 690 * * * 1.15 0.98
15000 1034 * * * * 0.78
20000 1379 * * * * 0.51
23700 1634 * * * * 0.34

 

 • Denjet
 • Equalizer
 • Globe
 • Hiforce
 • Idrojet
 • Knuth
 • Lavor
 • Promotech
 • Rad
 • Tractel
 • Whitelegg
 • Wicksteed