واترجت فشارقوی جهت برش با آب مدل Water-Jet 5X ساخت کنوت آلمان

واترجت فشارقوی جهت برش با آب مدل Water-Jet 5X ساخت کنوت آلمان

اطلاعات گارانتی :

یک سال گارانتی

ضمانت نامه :

پنج سال خدمات پس از فروش

مشخصات فنی 

Water-Jet 5X 3015

Water-Jet 5X 3020

Water-Jet 5X 2040

Water-Jet 5X 2060

Water-Jet 5X 3040

Water-Jet 5X 3060

Water-Jet 5X 3080

فضای کار دستگاه

mer_aacegg

3.000x1.500 mm

3.000x2.000 mm

2.000x4.000 mm

2.000x6.000 mm

3.000x4.000 mm

3.000x4.000 mm

3.000x8.000 mm

mer_aacegh

2.550x1.050 mm

2.550x1.550 mm

1.550x3.500 mm

1.550x5.550 mm

2.550x3.550 mm

2.550x5.550 mm

2.550x7.550 mm

ظرفیت میز کار

1.500 kg/m²

جهت حرکت

Travel Z-axis

150 mm

mer_aacegi

1.550 mm

2.050 mm

4.050 mm

6.050 mm

4.050 mm

6.050 mm

8.050 mm

mer_aacegj

3.050 mm

3.050 mm

2.050 mm

2.050 mm

3.050 mm

3.050 mm

3.050 mm

mer_aaceha

1.050 mm

1.550 mm

3.550 mm

5.550 mm

3.550 mm

5.550 mm

7.550 mm

mer_aacehb

2.550 mm

2.550 mm

1.550 mm

1.550 mm

2.550 mm

2.550 mm

2.550 mm

نرخ باردهی در محورهای X-Y-Z

20.000 mm/min

سرعت باردهی

0 - 20.000 mm/min

میزان دقت دستگاه

دقت تنظیم

± 0,06 mm

تکرارپذیری

± 0,05 mm

وزن و ابعاد

ابعاد کلی

4,45x2,5x2,4 m

4,45x3x2,4 m

3,45x5x2,4 m

3,45x7x2,4 m

4,45x5x2,4 m

4,45x7x2,4 m

4,45x9x2,4 m

وزن بدون آب

3.370 kg

3.930 kg

4.960 kg

6.620 kg

5.950 kg

8.310 kg

10.500 kg

 

 • Denjet
 • Equalizer
 • Globe
 • Hiforce
 • Idrojet
 • Knuth
 • Lavor
 • Promotech
 • Rad
 • Tractel
 • Whitelegg
 • Wicksteed