پولی کش هیدرولیکی فشار قوی پمپ سرخود با ظرفیت 30 تن مدل SCP-Range ساخت هایفورس انگلستان

پولی کش هیدرولیکی فشار قوی پمپ سرخود با ظرفیت 30 تن مدل SCP-Range ساخت هایفورس انگلستان

اطلاعات گارانتی :

یک سال گارانتی

ضمانت نامه :

پنج سال خدمات پس از فروش
شماره مدل ظرفیت نوع کشنده کورس هیدرولیک پیستون وزن ابعاد (میلیمتر)
تن میلیمتر میلیمتر کیلوگرم کارگیر حداقل قطر حداکثر قطر عمق لبه ارتفاع لبه
SCP103 10 3-way jaw 82 50 11.6 195 30 310 22 6
SCP203 20 3-way jaw 82 100 23.7 275 50 430 29 10
SCP303 30 3-way jaw 110 150 50 405 100 610 38 36

 

 • Denjet
 • Equalizer
 • Globe
 • Hiforce
 • Idrojet
 • Knuth
 • Lavor
 • Promotech
 • Rad
 • Tractel
 • Whitelegg
 • Wicksteed