جک هیدرولیکی 700 بار مهارکش با ظرفیت 50 تن مدل HPC-Range ساخت هایفورس انگلستان

جک هیدرولیکی 700 بار مهارکش با ظرفیت 50 تن مدل HPC-Range ساخت هایفورس انگلستان

اطلاعات گارانتی :

یک سال گارانتی

ضمانت نامه :

پنج سال خدمات پس از فروش
شماره مدل ظرفیت کورس ظرفیت مخزن فضای مورد نیاز جک وزن
تن میلیمتر لیتر CM² کیلوگرم
HPC-106 10 152 228 150 12.0
HPC-106 C 10 152 228 150 15.5
HPC-306 30 152 636 41.8 31.0
HPC-506 50 152 1078 71.0 54.0

Single Acting Pull Cylinders

شماره مدل A B C D E F G H
HPC-106 600 751 114 67 32 33 - 80
HPC-106 C 602 754 58 99 35 30 36 80
HPC-306 595 847 145 105 42 50 - 122
HPC-506 819 971 149 130 52 69 - 153
 • Denjet
 • Equalizer
 • Globe
 • Hiforce
 • Idrojet
 • Knuth
 • Lavor
 • Promotech
 • Rad
 • Tractel
 • Whitelegg
 • Wicksteed