لوله بر ( Cold Pipe Cutter ) مدل   MDSF     دانلود کاتالوگ مشاهده ویدئو   ...

  دستگاه برش سرد و پخ زنی لوله مدل    TRAVE-L     دانلود کاتالوگ مشاهده ویدئو   ...