دستگاه برش سرد و پخ زنی لوله مدل    TRAVE-L

 

 

دانلود کاتالوگ مشاهده ویدئو