لوله بر ( Cold Pipe Cutter ) مدل   MDSF

 

 

دانلود کاتالوگ مشاهده ویدئو