مینی کنترلر دیجیتالی مدل    GHT-3003

 

 

دانلود کاتالوگ

 


 

مینی کنترلر آنالوگ مدل    GHT-3005

 

 

دانلود کاتالوگ

 

 


 

 

مینی کنترلر دیجیتالی مدل    GHT-3006

 

 

دانلود کاتالوگ

 

 


 

 

کنتاکتور 110 ولتی مدل    GHT-9147

 

 

دانلود کاتالوگ

 

 


 

 

کنتاکتور 240 ولتی مدل    GHT-9148

 

 

دانلود کاتالوگ

 

 


 

کنتاکتور 240 ولتی مدل    GHT-9148

 

 

دانلود کاتالوگ

 

 


 

سوئیچ دستی و اتومات مدل    GHT-9150

 

 

دانلود کاتالوگ

 


 

اندیکاتور 110 ولت مدل    GHT-9151

 

 

دانلود کاتالوگ

 


 

اندیکاتور 240 ولت مدل    GHT-9152

 

 

دانلود کاتالوگ

 


 

پنل نگهدارنده فیوز 110 ولت مدل    GHT-9153

 

 

دانلود کاتالوگ

 


 

فن 110 ولت مدل    GHT-9154

 

 

دانلود کاتالوگ

 


 

رگلاتور 110 ولت مدل    GHT-9167

 

 

دانلود کاتالوگ

 


 

رگلاتور 240 ولت مدل    GHT-9168

 

 

دانلود کاتالوگ

 


 

دستگیره آلومینیومی مدل    GHT-9169

 

 

دانلود کاتالوگ

 

 


 

ترانسفورمر 200/5 ولت مدل    GHT-9172

 

 

دانلود کاتالوگ

 

 


  

سوئیچ 100 آمپری 3 پل مدل    GHT-9156

 

 

دانلود کاتالوگ

 

 


 

  

سوئیچ 125 آمپری 3 پل مدل    GHT-9157

 

 

دانلود کاتالوگ

 

 


 

مقاومت 110 ولت مدل    GHT-9158

 

 

دانلود کاتالوگ

 


 

کابل و اتصالات برنجی ترانسفورمر مدل   GHT-9160

 

 

 

دانلود کاتالوگ

 


 

کابل و اتصالات برنجی ترانسفورمر مدل   GHT-9161

 

 

 

دانلود کاتالوگ

 

 


 

 

کابل ترانسفورمر 50 کیلو ولتی مدل   GHT-9162

 

 

 

دانلود کاتالوگ

 


 

کابل ترانسفورمر 65 کیلو ولتی مدل   GHT-9163

 

 

 

دانلود کاتالوگ

 


 

Grand پلاستیکی کابل های SY  مدل     GHT-9166

 

 

 

دانلود کاتالوگ

 


 

سیم نیکل کروم 80/20 مدل    GHT-9200

 

 

 

دانلود کاتالوگ

 

 


 

سیم نیکل کروم 80/20 مدل    GHT-9201

 

 

 

دانلود کاتالوگ

 


 

سیم نیکل کروم 60/16 مدل    GHT-9202

 

 

 

دانلود کاتالوگ

 

 


 

سیم نیکل کروم 212 مدل    GHT-9203

 

 

 

دانلود کاتالوگ