وینچ های کشنده برقی با ظرفیت 150 تا 500 کیلوگرم مدل MOTORBOX

 

 

دانلود کاتالوگ

 


 

وینچ های تک فاز کشنده برقی با ظرفیت 0.3 تا 2 تن مدل PRIMO

 

 

دانلود کاتالوگ

 


 

وینچ های کشنده برقی با ظرفیت 250 تا 990 کیلوگرم مدل TRBOXTER

 

 

دانلود کاتالوگ